20-lecie Fundacji 320 metrów pod ziemią

W kalendarzu 15 października figuruje jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych, zwany Dniem Białej Laski. Jest to święto ważne nie tylko dla osób z dysfunkcją wzroku, ale także dla szeroko pojętego otoczenia tychże osób.

Święto Białej Laski to idealna okazja do poruszenia problemów, z jakimi na co dzień spotykają się osoby niewidome i słabowidzące. Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych w Katowicach także włączył się w obchody tego niezwykłego święta, łącząc je ze świętowaniem dwudziestolecia istnienia Fundacji w Polsce.

Z tej okazji Tyflopunkt w Katowicach zorganizował konferencję w podziemiach Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Odbyła się ona 320 metrów pod ziemią, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych z województwa śląskiego, pracownicy instytucji publicznych, prezesi Kół Polskiego Związku Niewidomych z województwa śląskiego, a także przedstawiciele współpracujących z Szansą organizacji i innych fundacji.

Uroczystość została objęta Honorowym Patronatem Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańka-Szulik. Fundacja Szansa dla Niewidomych opowiedziała o swojej dwudziestoletniej działalności w Polsce, a także działalności Tyflopunktu w Katowicach, który z okazji dwudziestolecia Fundacji wręczył wyróżnienia dla Przyjaciół Fundacji za bezinteresowną działalność na rzecz osób niewidomych. Otrzymali je: Jan Zieliński – pełnomocnik Urzędu Marszałkowskiego ds. osób niepełnosprawnych, Grzegorz Draga – prezes koła PZN w Siemianowicach Śląskich, Krzysztof Marciniak – pełnomocnik miasta Mysłowice ds. osób niepełnosprawnych, prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik.

Przyznane wyróżnienia są automatyczną przepustką do udziału w organizowanym przez Fundację ogólnopolskim konkursie Idol. Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi podczas jubileuszowej, dziesiątej edycji międzynarodowej konferencji i wystawy REHA FOR THE BLIND® in Poland 6-7 grudnia br.

Podczas konferencji z okazji Dnia Białej Laski odbyła się również prezentacja sprzętu specjalistycznego dedykowanego osobom z dysfunkcją wzroku pt. „Dotknąć, dotrzeć, usłyszeć – innowacyjne technologie dla osób z dysfunkcją wzroku”, a także wystąpienie Pana Krzysztofa Wostala z Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM, który dzięki prowadzonym szkoleniom uzmysławia, że osoby niewidome i słabowidzące przy pomocy odpowiedniej technologii, mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Dodatkowo uroczystość uświetniła swoim śpiewem słabowidząca wokalistka Iwona Zięba oraz grupa COCOTIER, która zagrała krótki koncert gitarowy.

Na koniec Fundacja zaprezentowała fragment filmu z audiodeskrypcją pt. „Człowiek na linie”. Po projekcji goście zostali zaproszeni do zwiedzenia z przewodnikiem najprawdopodobniej najgłębszego miejsca turystycznego w Europie, czyli poziomu 320 kopalni Guido.

Obchody święta mają uświadomić, że osoby niewidome czy niedowidzące mogą brać pełny udział w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym.

Konferencję udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON, Urzędu Miasta Zabrze oraz Urzędu Miasta Katowice.