Najważniejszy jest dialog. Dzień Białej Laski w Lublinie.

W Lublinie 15 października, czyli Dzień Białej Laski, został uczczony zgodnie z ideą tego święta. Nasza Fundacja wespół z panią dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Joanną Olszewską zorganizowała spotkanie z kierownikami pozostałych wydziałów Urzędu Miasta Lublin oraz przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Uczestniczyli w nim m.in dyrektor okręgu Polskiego Związku Niewidomych Zbigniew Nastaj, przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych i Stowarzyszenia Inwalidów Ruchu, Fundacji Fuga Mundi oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Wysoka frekwencja uczestników (szczególnie reprezentantów urzędów) zaskoczyła nas jako organizatorów bardzo pozytywnie. Głównym celem spotkania było omówienie spraw dotyczących dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb obywateli dotkniętych niepełnosprawnością. Wprowadzeniem do tematu była prezentacja pani Olszewskiej dotycząca ratyfikowania przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego konwencji ONZ o osobach niepełnosprawnych. Następnie jako przedstawiciel Szansy w kilku słowach opisałem zebranym drogę osoby niepełnosprawnej, czy to ruchowo czy niewidomej, z domu do urzędu i dalej sytuację w samym urzędzie, kładąc nacisk na utrudnienia napotykane w danym miejscu, które przyczyniają się do eliminowania z życia publicznego i stwarzają zagrożenie. Wspomniałem przy tym o kilku możliwych do zastosowania rozwiązaniach. Kolejno z krótką prezentacją wystąpił pan Franciszek Świtała przedstawiciel Fundacji Absolwentów Uczelni Petersburskich, w której to prezentacji znalazły się rozwiązania ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym po St. Petersburgu. Cel jaki sobie wytyczyliśmy został więc w pełni osiągnięty bowiem w kilka godzin po zakończonym spotkaniu skontaktowała się ze mną pani Monika Artymiak – dyrektor wydziału obsługi mieszkańców Urzędu Miasta i poprosiła o konsultacje w sprawie dostosowania wydziału. Dodatkowo firma zajmująca się rozwiązaniami w St. Petersburgu zgłosiła chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami na naszej Konferencji REHA FOR THE BLIND® IN POLAND. Najważniejsze jednak, że udało nam się tak licznie zgromadzić urzędników, uczulić ich na problemy środowiska oraz wskazać, jak bez większego wysiłku i z uśmiechem na twarzy pomóc. Jest to ogromnie ważny sygnał dla wszystkich, którym wizyta w urzędzie kojarzy się ze stresem, obawą i bezsilnością. Chcemy by Lublin wciąż ewoluował na drodze do miasta bez barier.