Wyniki konkursu „Jestem lepszy od…”

Przypadające na 2018 rok obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości wymagają uczczenia, pamięci i celebrowania w wielu sferach życia. Towarzyszyły nam więc liczne konferencje, wystawy, panele, marsze, spotkania… – wszystko po to, by pokazać, że mamy piękną i bogatą historię wolnego narodu, budowaną od wieków przez miliony Polaków, zaangażowanych w odzyskanie niepodległości. Wydarzenia te były niezwykle inspirujące, bo pokazywały, że zawsze każdy z nas może zrobić dla ojczyzny coś ważnego i dobrego.

Podobna idea przyświecała Fundacji Szansa dla Niewidomych, która zorganizowała trzecią, nieco odmienną od poprzednich edycję Konkursu „Jestem lepszy od…”, włączając się w rocznicowe obchody. W dwóch poprzednich edycjach sfinansowaliśmy inicjatywy zaproponowane przez zgłaszających i wybrane przez internautów w suwerennym głosowaniu. Przyczyniały się one do poprawy życia osób z niepełnosprawnością wzroku.

W tym roku postanowiliśmy wydać publikację przedstawiającą środowisko osób niewidomych i słabowidzących oraz ich wkład w rozwój naszej ojczyzny na przestrzeni 100 lat. Uczestnicy mogli odtworzyć historie poszczególnych osób, grup, miejsc, wskazać na wydarzenia istotne dla tych osób oraz dla całego społeczeństwa.

Autorzy przysłali nam abstrakty oraz próbki swoich tekstów. Kapituła Konkursu wyłoniła dwie zwyciężczynie: Panią Teresę Kurzepę – autorkę tekstu pt. „Sto lat wolnej Ojczyzny, sto lat pewnej rodziny, wiele nocy i dni w mroku i ciszy”, opisującej w ciekawy i przejmujący sposób historię rodziny, której członkowie chorowali na zespół Ushera, a mimo to byli ludźmi zaangażowanymi społecznie i działali w swojej lokalnej społeczności oraz Panią Michalinę Antczak, spod której pióra wyszedł tekst pt. „Bajeczne okulary”. Zestawiła w nim swoich bliskich, żyjących pełnią życia mimo różnych dysfunkcji wzroku z postaciami z bajek, wykazując, że zawsze można patrzeć na świat przez różowe okulary.

Z dumą prezentujemy czytelnikom lutowego i marcowego numeru Helpa te dwa teksty. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do świadomego tworzenia historii przez każdego z nas i do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań.

Komentarze

komentarze