Warszawski salon prezentacyjny Fundacji Szansa dla Niewidomych. Świat otwarty dla niewidomych

Jak działać i pomagać, gdy nie dysponuje się odpowiednim do tego celu lokalem? Jak w takich warunkach organizować szkolenia, spotkania i narady? Po prostu tak się nie da. Do tej pory Fundacja realizowała swoje projekty w rozmaitych miejscach, w wynajętych w tym celu salach. Nadal czasem tak będzie, ale już nie zawsze. Dzięki pomocy władz stołecznej dzielnicy Śródmieście i burmistrza Piotra Kazimierczaka Fundacja uzyskała lokal na ulicy Gałczyńskiego 7, z wejściem od podwórza, do którego można dojść także od strony jednej z najsławniejszych warszawskich ulic – Nowego Światu. Dojeżdżamy tam wieloma autobusami, albo drugą linią metra. Wysiadamy na stacji Nowy Świat, dochodzimy do skrzyżowania, przechodzimy na wschodnią stronę Nowego Światu i po około 200 metrach wchodzimy w bramę o numerze 48, prowadzącej na wspomniane podwórze. Nowy lokal Fundacji jest więc zaledwie kilkanaście metrów od tej arterii. Osobom zamiejscowym warto przypomnieć, że Nowy Świat jest jedną z najpiękniejszych i najdroższych polskich ulic, powstałą około 1640 roku. Łączy Plac Trzech Krzyży z Krakowskim Przedmieściem. Niedaleko placu na ulicy Wiejskiej znajduje się gmach parlamentu, a na drugim końcu Traktu Królewskiego rozpościera się warszawskie Stare Miasto. Po drodze mijamy Rondo de Gaulle’a, gmach Centrum Bankowo-Finansowego, kiedyś siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, pomnik Partyzanta, Pałac Mystkowskich, Pałac Kossakowskich, Pałac Zamoyskich, Pałac Staszica, pomnik Mikołaja Kopernika.

1 marca br. odbyła się uroczystość otwarcia dla beneficjentów Fundacji tego salonu. Przybyli wybitni goście, m.in. posłanki Małgorzata Wypych i Joanna Fabisiak, doradca prezydenta pani Barbara Fedyszak-Radziejowska, dyrektor Mirosław Przewoźnik w imieniu ministra pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, Władysław Gołąb (honorowy prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach), Anna Woźniak-Szymańska (prezes zarządu Polskiego Związku Niewidomych), Sylwester Peryt (prezes zarządu okręgu mazowieckiego tej organizacji) i wielu innych znamienitych gości. Obecni byli przedstawiciele samej Fundacji z jej władzami na czele: prezes zarządu Marek Kalbarczyk, Igor Busłowicz, prof. Leonora Bużańska, Renata Wardecka, Andrzej Pokorski, prof. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz oraz współzałożyciel tej organizacji i pierwszy jej prezes – Jacek Kwapisz.

Spotkanie prowadziła Agnieszka Olszewska, która zaprosiła do wysłuchania kilku następujących referatów:

  • 25 lat Fundacji Szansa dla Niewidomych (Marek Kalbarczyk),
  • Niewidomi wczoraj i dziś – polskie przemiany w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (Maciej Motyka),
  • Sytuacja niewidomych w Polsce – nadal izolowani czy już aktywni – raport z audytu obiektów użyteczności publicznej (Joanna Szafrańska),
  • Aplikacja Your Way (Janusz Mirowski).

Następnie zabrali głos goście. Nowy salon wzbudził ich entuzjazm. Emocje były tym większe, że Fundacja jest w trakcie rozciągniętych na cały rok 2017 obchodów 25-lecia istnienia. Mówcy akcentowali zasługi tej organizacji i jej działaczy. To imponujące, co może osiągnąć stosunkowo mała instytucja: mnóstwo projektów, tysiące beneficjentów, kilkadziesiąt publikacji. To wyjątkowo duży dorobek. Teraz czas na kolejne szanse dzięki nowemu lokalowi.

Fundacja Szansa dla Niewidomych powstała 10 stycznia 1992 r. Ćwierć wieku działalności stanowi doskonałą okazję, by zaprezentować owoce jej pracy. Wpłynęły one realnie na polepszenie jakości życia osób niewidomych i słabowidzących w naszym kraju. Poprzez liczne inicjatywy i przedsięwzięcia jej specjaliści przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu tej grupy obywateli. Przedstawiają polskim niewidomym szeroki wachlarz nowych możliwości. Nie chodzi tylko o to, by szkolić i instruować, ale przede wszystkim, by na twarzach tych, którym los nie sprzyjał, pojawił się uśmiech. W dzisiejszych czasach być niewidomym to przecież nie dyskwalifikująca cecha i powód do dyskryminacji, lecz zbiór rozmaitych utrudnień, które można i należy pokonywać.

Celem utworzenia nowego salonu jest możliwość prezentowania ŚWIATA DŹWIĘKU i DOTYKU, w którym wzrok nie może odgrywać należnej mu roli. Planowane tam wystawy, prezentacje, szkolenia, wykłady i spotkania będą organizowane pod nadzorem naukowców i ekspertów fundacyjnego Instytutu Rehabilitacji Niewidomych. Od lat są prezentowane społeczeństwu i władzom możliwości, jakie daje nowoczesna technologia. Salon na Gałczyńskiego jest kolejnym krokiem na drodze realizacji tego celu. Coraz więcej rozwiązań niweluje skutki niepełnosprawności wzrokowej. Nie wystarczy jednak, by zajmowali się tym jedynie naukowcy i producenci. Wszystko, co tworzą ,nabiera wartości dopiero wtedy, gdy trafia do rąk ludzi, którzy na to czekają. Wynalazki nie mogą pozostać w pracowniach naukowych i w halach produkcyjnych, lecz muszą dotrzeć do domów, szkół, uczelni, zakładów pracy i wszelkich instytucji, w których są obecni niewidomi i słabowidzący. Właśnie dlatego tak ważna jest możliwość prezentowania tych rozwiązań i przekonywania do pomocy w ich udostępnianiu.

Na koniec oficjalnych uroczystości odbył się krótki koncert Katarzyny Nowak – niewidomej wokalistki i gitarzystki, laureatki ogólnopolskich festiwali piosenki poetyckiej. Później już tylko miłe rozmowy, wspomnienia i gratulacje. Teraz czekamy na efekty.

Komentarze

komentarze