Uroczystości w Rzeszowie

Z okazji 20-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych i jej aktywności, na Podkarpaciu w dniu 22 listopada 2012 r. w Rzeszowie odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji tego wydarzenia. Udział w spotkaniu wzięło wielu działaczy, przedstawicieli działających na rzecz środowiska oraz przyjaciół związanych w regionem podkarpackim, m.in. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Ferdynand Gronko, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiadającego za współpracę z organizacjami pozarządowymi – Pani Barbara Dudek, Prezes Przemyskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” – Pan Stanisław Sęk, Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Fredry w Jarosławiu – Elżbieta Tkacz, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej – Marzena Mytych. Nie zabrakło także przedstawicieli Kół Powiatowych Polskiego Związku Niewidomych. Swoim udziałem w uroczystości zaszczycili nas m.in. Ewa Bednarczyk, Marian Wrona, Adam Skwarczyński.

Podczas przemówień przybyłych gości zostało poruszonych wiele interesujących tematów. Pan Ferdynand Gronko przybliżył nam zasady pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, Pan Stanisław Sęk zapraszał do aktywnego korzystania z atrakcji sportowych organizowanych przez Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących takich jak: narciarstwo, strzelectwo laserowe, kajaki, kręgle i wielu innych dziedzin sportowych. Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jarosławiu Elżbieta Tkacz mówiła o możliwościach edukacyjnych nowo otwartej biblioteki, w której to zostało w pełni przystosowane stanowisko komputerowe na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Możemy pochwalić się, że to właśnie Fundacja Szansa dla Niewidomych pomagała w wyborze sprzętu tak, aby był on odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Mamy nadzieję, że z czasem pozostałe biblioteki w województwie podkarpackim także zostaną przystosowane w niezbędny sprzęt specjalistyczny. Oprawę artystyczną uświetniły występem niepełnosprawne dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. Jak ważne jest wspólne pokonywanie bariery niepełnosprawności!

Środowiska takie jak nasze wymagają wielkiej pracy. Sukcesy następnych buduje się na przykładzie osiągnięć innych osób, dlatego też Fundacja miała ogromną przyjemność wręczyć dyplomy uznania za bezinteresowną działalność na rzecz osób niewidomych osobom, które od lat działają na rzecz idei integracji. Nie zabrakło także wyróżnień dla nas. Pamiątkowe listy gratulacyjne z rąk Prezesa Stanisława Sęka, a także Pani Dyrektor Elżbiety Tkacz odebrał członek Rady Patronackiej Fundacji Szansa dla Niewidomych Pan Janusz Mirowski. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą uroczystość!!!

Komentarze

komentarze