Święto Białej Laski

Międzynarodowy Dzień Białej Laski – święto osób niewidomych i niedowidzących obchodzone corocznie 15 października od 1964 roku.

Historia

Dzień Bezpiecznej Białej Laski (ang. White Cane Safety Day), proklamowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych, został ogłoszony przez prezydenta Lyndona S.Johnsona 15 października 1964.

W 1969 roku w Kolombo na Cejlonie odbyło się IV posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych (ICBA, poprzedniczki Światowej Unii Niewidomych), gdzie końcowym postanowieniem było ustanowienie daty 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Pierwsze obchody na skalę międzynarodową odbyły się w 1970 roku.

W 1992 Światowa Unia Niewidomych (ang. World Blind Union, WBU) podjęła uchwałę, aby zwrócić się do Organizacji Narodów Zjednoczonych, by dzień ten obchodzić jako Dzień Białej Laski Narodów Zjednoczonych, jednak do dnia dzisiejszego nie został ustanowiony. Na IV Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Unii Niewidomych (ang. European Blind Union, EBU), które odbyło się w Ustroniu w Polsce (prawdopodobnie w 1992), podjęto uchwałę o europejskich obchodach.

Pierwsze oficjalne obchody w Polsce odbyły się w 1993 roku.

Obchody

Celem obchodów jest przedstawienie opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki osób niewidomych i niedowidzących. Dla osób niewidomych jest to uroczyste święto podczas którego przypominają zdrowej części społeczeństwa, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń i bez fałszywej litości.

W niektórych krajach, m.in. Chinach, dzień ten jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych (ang. International Day for the Blind). Źródło: http://pl.wikipedia.org/

Komentarze

komentarze