Przykładowe zestawy komputerowe dla niewidomego lub niedowidzącego ucznia, studenta, pracownika umysłowego oraz osoby aktywnej społecznie

Gdy główną uwagę skupiamy na obiektach znajdujących się w przestrzeni otwartej, mogą umknąć naszej uwadze obiekty innego rodzaju, m.in. zestawy urządzeń dających inwalidom wzroku dostęp do informacji. Także te obiekty znajdujące się w naszym otoczeniu wymagają dostosowania. Oto zestaw komputerowy, który umożliwi niewidomym dostęp do informacji:

 • jednostka centralna z monitorem, powszechnie stosowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem,
 • skaner i program rozpoznający druk: czarny i brajlowski,
 • drukarki: zwykła do drukowania dokumentów dla osób widzących oraz brajlowska,
 • duży brajlowski monitor do odczytywania tekstu, który jest wyświetlony na ekranie,
 • brajlowski monitor graficzny do oglądania uwypuklonych obrazów wyświetlonych na ekranie,
 • syntezator mowy i program screen reader,
 • dodatkowe narzędzia sprzętowe i programistyczne związane z zawodem lub hobby niewidomego.
 • Oto zestaw komputerowy, który ułatwi dostęp do informacji osobie niedowidzącej:
 • jednostka centralna z monitorem o dużej przekątnej (np. 24 cale), powszechnie stosowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem,
 • skaner i program rozpoznający czarny druk,
 • zwykła drukarka komputerowa,
 • zestaw lup optycznych i elektronicznych powiększalników,
 • w razie znacznej wady wzroku syntezator mowy oraz program powiększający obraz i czytający tekst,
 • dodatkowe narzędzia sprzętowe i programistyczne przeznaczone dla niedowidzących.

Komentarze

komentarze