Nowości w JAWS 13

Podręczny OCR

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami gdy interesujący nas tekst, zapisany jest w formie obrazu. Może to być plik PDF, ekran instalatora programu lub menu wyboru filmu DVD. Pomimo, iż osoby widzące mogą odczytać taki tekst bez problemu, JAWS nie był do tej pory wstanie tego zrobić. W odpowiedzi na ten problem, dodana została nowa funkcja podręcznego OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków). Przy pomocy kilku prostych skrótów klawiszowych, JAWS w kilka sekund rozpozna obraz i uaktywni kursor, umożliwiający nawigowanie po tekście wynikowym. Rozpoznana treść wyświetlana jest w tym samym miejscu na ekranie, co obraz źródłowy. W celu rozróżnienia wyodrębnionego z obrazu tekstu od innych treści, JAWS wykorzystuje przy jego odczytywaniu zupełnie inny głos.

W celu ułatwienia pracy z programem, zostały dodane następujące, warstwowe skróty klawiszowe:

  • INSERT + SPACJA, O, W. – rozpoznaje bieżące okno aplikacji
  • INSERT + SPACJA, O, S. – rozpoznaje cały ekran
  • INSERT + SPACJA, O, C. – rozpoznaje aktualnie wybraną kontrolkę, taką jak graficzny przycisk
  • INSERT + SPACJA, O, Q. – anuluje rozpoznawanie
  • INSERT + SPACJA, O, C. – mówi krótki komunikat opisujący polecenia w warstwie OCR

Szybkie ustawienia

Szybkie ustawienia zastępują swojego poprzednika, okno „Dostosuj opcje JAWS” i zostały zaprojektowane w celu ułatwienia zmian ustawień, określonej aplikacji lub konkretnego dokumentu. Okno szybkich ustawień jest bardzo podobne do tego, używanego w centrum ustawień. Główną różnicą jest możliwość wyboru przedziału czasowego, podczas którego zmiany ustawień mają być stosowane, dla poszczególnych dokumentów lub aplikacji. Tak zwana funkcja poziomu trwałości.

Przeglądarka wyników.

Przeglądarka wyników to nowa dodatkowa funkcja – wzbogacona następczyni wirtualnej przeglądarki, używana z funkcjami „Zbadaj to”, „Czytanie przeglądowe” oraz „Własne podsumowanie”. Nowa przeglądarka wyników pozwala wyświetlać skrypty i wewnętrznie wygenerowany HTML w oknie z kontrolką Web.

Usprawnienia Microsoft Word

  • Obsługa kursora JAWS w Internet Explorer 9 i Microsoft Outlook 2010.
  • Poprawiona dostępność do okien najwyższego poziomu.
  • Automatyczne wykrywanie Focus 40 Blue przez Bluetooth.
  • Zaktualizowane narzędzie „Scalanie JAWS”
  • Poprawiona dostępność do okien najwyższego poziomu (On Top Windows).

Komentarze

komentarze