Nowe Tyflopunkty otwarte!

Fundacja Szansa dla Niewidomych w celu szerzenia swoich działań uruchomiła kolejne sześć Tyflopunktów – punktów konsultacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Zlokalizowane zostały w Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach oraz Bydgoszczy. W punktach pracuje po dwóch wykwalifikowanych tyflospecjalistów. Są wśród nich osoby z dysfunkcją wzroku, dzięki czemu jeszcze bardziej rozumiemy problemy osób niepełnosprawnych i możemy im pomóc.

Stworzenie tych punktów pozwala kolejnym osobom niewidomym, słabowidzącym, ale także ich otoczeniu uzyskać specjalistyczne porady dotyczące nowoczesnych rozwiązań tyfloinformatycznych, edukacji zawodowej i społecznej, ale nie tylko. W Tyflopunktach można korzystać z poradnictwa wykwalifikowanej kadry psychologów, instruktorów rehabilitacji oraz doradców zawodowych.

Każdy z Tyflopunktów co miesiąc organizuje spotkania integracyjne w ramach grup wsparcia oraz pokazy specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki nim pokazujemy osobom z dysfunkcją wzroku, że mogą niezależnie żyć, uczyć się i pracować. Podczas takich spotkań staramy się, by ich uczestnicy uwierzyli we własne możliwości i siły. Ostatnio mieliśmy okazję zaprosić naszych beneficjentów do udziału w spotkaniu integracyjnym w Katowicach na ściance wspinaczkowej, w Bydgoszczy na kręglach, w Poznaniu do udziału w rajdzie tandemowym, a w Gorzowie na rejs statkiem po Warcie.

Pomoc naszych tyflospecjalistów nie ogranicza się tylko do udzielania porad, czy organizowania spotkań integracyjnych. Nie zapominamy także o niezwykle ważnej grupie, jaką są pracodawcy oraz urzędnicy państwowi. Dlatego też organizujemy z nimi spotkania, na które zapraszamy także osoby niewidome i słabowidzące. W trakcie spotkań pokazujemy pracodawcom, że osoby z dysfunkcją wzroku mogą tak samo efektywnie pracować jak ich pełnosprawni koledzy. Z urzędnikami rozmawiamy o dostosowaniu przestrzeni publicznej dla potrzeb niewidomych i słabowidzących, wskazujemy bariery, które napotykają. Katowicki Tyflopunkt organizuje akcję „Bądź dziś jednym z nas”, która ma na celu pokazanie urzędnikom jak w praktyce osoby z dysfunkcją wzroku radzą sobie z poruszaniem się w przestrzeni publicznej. Z doświadczenia wiemy, że takie akcje są przydatne i zamierzamy je nadal realizować, również w innych miastach Polski.

Podsumowaniem doświadczeń zdobytych przez naszych beneficjentów podczas wizyt w Tyflopunktach będzie możliwość udziału w międzynarodowej konferencji Reha for The Blind® in Poland, ponieważ każdy z punktów będzie organizował wyjazd grupy na to niezwykłe wydarzenie.

Adresy wszystkich naszych, Tyflopunktów znajdą Państwo na stronie internetowej

www.szansadlaniewidomych.org

Zapraszamy.

Komentarze

komentarze