KONFERENCJA NAUKOWA Nowocześni niewidomi i słabowidzący w dostosowanym dla nich świecie

Zaproszenie

W imieniu Instytutu Rehabilitacji Niewidomych Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz Studia Tyflografiki „TYFLOGRAF” Marka Jakubowskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pod hasłem: „Nowocześni niewidomi i słabowidzący w dostosowanym dla nich świecie”.

28-29 października 2016 r. Serock pod Warszawą, hotel Pan Tadeusz, (ul. Czesława Miłosza 20)

Zagadnienia i cele konferencji

Przedstawienie przygotowanych przez ekspertów referatów stanowiących punkt wyjściowy do dyskusji.

Zorganizowanie obrad plenarnych oraz paneli dyskusyjnych w grupach tematycznych, prowadzonych przez autorów wygłoszonych referatów.

Przeprowadzenie dyskusji merytorycznej o sytuacji osób z dysfunkcją narządu wzroku na świecie i w naszym kraju.

Omówienie dostępnych możliwości w dziedzinie niwelowania skutków inwalidztwa wzroku.

Przekazanie rezultatów audytu dostosowania otoczenia do potrzeb niewidomych i słabowidzących.

Zaprezentowanie najnowszych osiągnięć technicznych i metodologicznych w tej dziedzinie.

Wypracowanie standardów stanowiących zbiór wymagań, których spełnienie jest niezbędne dla realizacji praw tej grupy obywateli.

W dobie dynamicznego rozwoju świata (nowych technologii, sposobów przekazu informacji, zorganizowania nowoczesnych społeczeństw informacyjnych) musimy zareagować na rosnące potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Nowe rozwiązania techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom przede wszystkim ludzi zdrowych. Przyspieszenie niezbędnych prac adaptacyjnych może wiele ułatwić osobom niepełnosprawnym, ale jest coraz bardziej opóźnione. Prawdziwym antidotum na to zagrożenie jest prawny nakaz, by nowopowstające produkty i rozwiązania były dostosowane do potrzeb wszystkich obywateli od razu, już na etapie autorskiego zamysłu i wdrażania do produkcji. Aby stało się to normą, muszą zaktywizować swoje działania naukowcy, rehabilitanci, instytucje i organizacje zajmujące się tą dziedziną. Wypracowanie standardów jest kwestią priorytetową. Aby wymuszenie dbałości o inwalidów wzroku stało się skuteczne, należy najpierw je stworzyć, by następnie móc zobowiązywać do ich przestrzegania.

Mamy nadzieję spotkać w Serocku osoby zainteresowane proponowaną tematyką. Realizacji postawionych celów będą służyły:

Referaty przygotowane przez ekspertów, którzy przedstawią ich treść podczas pierwszej sesji plenarnej. Tytuły referatów są zarazem tytułami związanych z nimi paneli.

7 paneli dyskusyjnych, zaplanowanych do równoległej pracy w grupach.

Elastyczne reagowanie na postulaty uczestników, dotyczące kwestii merytorycznych i organizacyjnych.

Na efekty naszego spotkania czekają przedstawiciele rządu i parlamentu!

Tytuły referatów:

Tyflografiki „widziane” dotykiem

(referat i panel)

Weryfikacja dotychczasowych standardów tyflograficznych oraz opracowanie nowych, a ponadto: technologia uwypuklania obrazów: papier brajlowski, folia pęczniejąca, termoformowanie, wypukła grafika wielowarstwowa PMMA, odlewy, zasady dotyczące szczegółowości przekazywanych informacji, niezbędne oznaczenia i opisy uwypuklonych obrazów, zasady dotyczące opracowywania legend.

Udźwiękowienie i ubrajlowienie otoczenia

(referat i panel)

Raport z audytu kilkudziesięciu przykładowych obiektów użyteczności publicznej, standardy dotyczące dostosowania obiektów do potrzeb tego środowiska.

Magnigrafika – antidotum na niedosyt informacji

(referat i panel)

Specjalna grafika dla osób słabowidzących; ocena istniejących standardów i próba ich zaktualizowania.

Dostosowanie najbliższego otoczenia niewidomych i słabowidzących do ich potrzeb

(referat i panel)

Miejsce zamieszkania, stanowiska nauki i pracy, realizacja osobistych zainteresowań i hobby, zorganizowanie funkcjonowania obiektów odwiedzanych przez niewidomych i słabowidzących na co dzień: sklepy, urzędy, biblioteki, muzea itd.

Technologia informacyjna

(referat i panel)

Aktualne możliwości w dziedzinie niwelowania skutków inwalidztwa wzroku, analiza standardów dotyczących potrzeb tej grupy obywateli na różnych etapach rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Systemy zapisu informacji odpowiednie dla niewidomych

(referat i panel)

Wydawanie publikacji, książek i czasopism, adaptowanie podręczników, brajlowskie skróty, specjalistyczne notacje brajlowskie, oznaczenia rozmaitych pojęć i obiektów, np. kartograficznych, chemicznych i fizycznych.

System oznakowania kolorów i tekstur „Tyfloetykieta”

Sytuacja osób z dysfunkcją narządu wzroku na świecie i w naszym kraju

Kształtowanie nowoczesnych społeczeństw w kierunku otwartości na różnorodność

Specyficzne prawa jednostek i małych społeczności, na przykład środowisk niewidomych i niedowidzących.

Niewidomi i słabowidzący w urzędach, placówkach służby zdrowia i innych instytucjach publicznych

(referat i panel)

Procedury obsługi interesantów i pacjentów.

System wspomagania osób niewidomych i słabowidzących na miarę naszych marzeń

Informacje organizacyjne

Każdy uczestnik konferencji może wziąć udział w sesjach plenarnych oraz w pracy panelowej jednej grupy tematycznej. W związku z tym należy wskazać wybrany temat i zapisać się do właściwej grupy dyskutantów.

Referenci do 20 października br. przygotują referaty i propozycje końcowych ustaleń i protokołów.

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 325,00 złotych (w tym VAT). Składają się na to:

zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach,

posiłki (obiadokolacja 28 października, śniadanie 29 października oraz przerwy kawowe z kanapkami),

materiały przedkonferencyjne i pokonferencyjne,

transport autokarowy z Dworca Wschodniego w Warszawie do Serocka oraz z powrotem,

inne niezbędne wydatki.

Możliwe jest przygotowanie specjalnego menu dla wegetarian i innych.

Możliwy jest dojazd innymi środkami transportu, którymi dysponują organizatorzy, w razie gdy czas odjazdu autokaru nie jest dogodny.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: niewidomi.serock2016@szansadlaniewidomych.org

lub telefonicznie: 662 133 900 lub 22 510 10 99 wew. 311

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2016 r.

Materiały merytoryczne będą przekazane Państwu najpóźniej 20 października drogą mailową.

Prosimy o przekazanie niezbędnych danych kontaktowych: telefon, adres pocztowy i adres e-mailowy.

Informacje o hotelu Pan Tadeusz w Serocku na jego stronie internetowej:

http://www.hotelpantadeusz.pl/

Program konferencji

Dzień 1 – 28 października 2016 r.

11.45 – Odjazd autokaru z Dworca Wschodniego

13.00 – Otwarcie konferencji: Marek Kalbarczyk – Instytut Rehabilitacji Niewidomych, Marek Jakubowski – „TYFLOGRAF”

13.15 – Sesja plenarna I – Przedstawienie referatów przygotowanych na konferencję

(15 minut na referat)

15.45 – Przerwa kawowa i drobny poczęstunek

16.00 – Spotkania panelowe w 7 grupach tematycznych

18.30 – Sesja plenarna II – Przedstawienie pierwszych efektów pracy w grupach

Odczytanie propozycji protokołów stanowiących pokłosie tej konferencji

19.30 – Obiadokolacja

Dzień 2 – 29 października 2016 r.

08.30 – Śniadanie

09.00 – Sesja plenarna III – Dyskusja na temat ustaleń z dnia poprzedniego i wyznaczenie zadań dla grup tematycznych. Zgłoszenie uwag dotyczących protokołów przedstawionych poprzedniego dnia

10.30 – Spotkania panelowe w grupach

12.45 – Przerwa kawowa i drobny poczęstunek

13.00 – Sesja plenarna IV – Przedstawienie ostatecznych wersji protokołów

Pytania i odpowiedzi

Dopracowanie szczegółów zgodnie z wynikami dyskusji

15.00 – Zatwierdzenie przygotowanych protokołów

16.00 – Zamknięcie obrad, wymeldowanie z hotelu i powrót autokarem do Warszawy

Więcej informacji uzyskają Państwo

na stronie internetowej:

www.szansadlaniewidomych.org

w zakładce: „Konferencja Nowocześni niewidomi i słabowidzący w dostosowanym dla nich świecie”

Komentarze

komentarze