Aktywny Samorząd w pigułce

OBSZAR WSPARCIA

1. ADRESAT PROGRAMU

2. MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA

3. UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY

obszar A – pomoc przy zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b) dysfunkcję narządu ruchu

2. 5.000 zł

3. 15% ceny brutto zakupu/usługi

obszar B1– pomoc przy zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b)dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku

2. 5.000 zł

3. 10% ceny brutto zakupu

obszar B2 – pomoc

w zakupie urządzeń lektorskich

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b) dysfunkcję narządu wzroku

2. 5.000 zł

3. 10% ceny brutto zakupu

obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b) dysfunkcję narządu wzroku

2. 12 000 zł

3. 5% ceny brutto zakupu

obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich lub brajlowskich

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3

2. dla osoby głuchoniewidomej: 1.500 zł; dla pozostałych: 1000 zł

3. nie wymagany

obszar C – pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1. Jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

b) nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

2. 7.000 złz możliwością zwiększenia kwoty do 14.000 zł

3. 10% ceny brutto zakupu

obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej w utrzymaniu wózka inwalidzkiego

1. Posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2. 3 000 zł

3. nie wymagany

obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

1. Jest pełnoletni, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

2. 1 500 zł

3. 25 % ceny brutto zakupu / usługi

obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

1. Jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

2. 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku

3. 15% kosztów tej opłaty

„Specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie objęte dofinansowaniem”

Syntezatory mowy: Loquendo, Speak II, RealSpeak.

Programy mówiące, powiększające, brajlowskie, lektorskie: JAWs, MAGic, Supernova, Lunar, Dolphin Guide, FineReader oraz wiele innych.

Powiększalniki stacjonarne, kieszonkowe i lupy elektroniczne: ClearView+, Topaz, Onyx,

ClearNote, Compact 5HD, Ruby, FarView, Sapphire.

Urządzenia lektorskie: PlexTalkPocket, Sara, ClearReader+, Czytak.

Monitory oraz notatniki brajlowskie: Focus, Focus 40 Blue, BrailleMate, PACmate.

Rozwiązania dla niepełnosprawnych ruchowo: najnowocześniejsze wózki inwalidzkie.

SZKOLENIA indywidualne i grupowe.

Komentarze

komentarze